AINULT IGAVESEKS

ainult igaveseks wp post kirjata

Heinamaal seisavad mäletsedes mõned lehmad. Nad unistavad oma esimesest reisist intergalaktilisel hüperruumi kiirteel. Seniks on nad vabad.
Ega maa toitu mullast, mu väiksed ustavad robotid.
See kõik jääb alles, see on praegu alles kogu aeg nii olnud. See siin on pelgalt alatiseks.
Ka meie tuleme siia, mõtlikult otsivas olekus. Ainult üheks kevadpäevaks.

AINULT IGAVESEKS

Osalusteos / interkatiivne installatsioon / ühiskondlik protsess
Käimas, kohad ja ajad etteteatamiseta

See lavastus oli ammu valmis juba enne, kui esimene välk koopaelaniku seljasügamispuu süütas. Need etendused kestavad kogu aeg, iga päev, igal pool. Sa oled sellele tunnistajaks ja osaled, sa panustad selle käiku, võibolla isegi seda teadmata. See juhtub iga kord, kui sa vähegi suhtlusesse astud end ümbritseva ühiskonnaga. Iga kord, kui väljud oma koopast. G9 on lihtsalt selle sündmuse jälgija ja salvestaja, meta-analüsaator. Meid huvitab, mis saab siis, kui meid enam ei ole. Ja kas meiesus või praegusus on talletatav. See lavastus ei saa kunagi valmis, sest alati on praegu.

/

A few cows are ruminating on a pasture. The dream about their first trip on the intergalactic hyperspace speedway. Until then, they are free.
The ground does not feed on dirt, my dear faithful robots.
This all shall remain, it is only now like it has always been. It is just eternal.
We also come here, pensive, searching. Only for one spring day.

ONLY FOREVER

Participatory artwork / interactive installation / social process
Ongoing, locations and timetable not applicable to publishing

This piece was completed long before the first time a bolt of lightning struck the cavedweller’s favourite back scratching tree. These performances take place all the time, every day, everywhere. You are witness to them, you participate, you make it happen maybe even without knowing it. It comes alive each time you have the slightest interaction with the society around you. Every time that you exit your cave. G9 is just an observer to this phenomenon, its recorder, meta-analyzer. We are interested in what happens when we are no longer here to do it. And if us-ness or now-ness is recordable. This piece will never be ready, because it’s always now.

One thought on “AINULT IGAVESEKS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s